eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Informacja dotycząca zabezpieczeń operacji przelewów przed złośliwym oprogramowaniem

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem kontroli adresatów przelewów oraz zabezpieczeniem przed podmianą rachunku na zastrzeżony lub fałszywy w celu podniesienia bezpieczeństwa transakcji, uprzejmie prosimy w miarę możliwości o niezwłoczną aktualizację w placówkach Banku numerów Państwa telefonów, pod którymi możliwy bedzie kontakt, umożliwiający weryfikację i potwierdzenie dokonanych przez Państwo operacji przelewów środków finansowych w określonych przez Bank dla celów bezpieczeństwa kwotach progowych.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku wystąpienia konieczności weryfikacji i potwierdzenia danego przelewu, trzykrotna nieudana próba telefonicznego kontaktu Banku z Państwem skutkować będzie zwrotem przelewu na rachunek źródłowy.

Również w związku z narastającym stopniem zagrożenia cyberprzestępczością, uprzejmie przypominamy o przestrzeganiu wymaganych zasad bezpieczeństwa w zakresie korzystania z systemu eCorpoNet, w tym stsosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grybowie


Komunikat Zarządu BS Grybów ..:: komunikat ::..